Oferuję uzgodnienia projektów budowlanych i wykonawczych pod kątem spełnienia wymogów higieniczno-sanitarnych na etapie dokumentacji projektowych, a także kompleksowe doradztwo.

Działam na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych (Dz.U. z 2002, 13 grudnia nr 210 poz. 1792) oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1998 nr 90 poz. 575).

Rzeczoznawca do spraw sanitarno-higienicznych na mocy w/w aktów prawnych upoważniony jest do uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych w imieniu Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Zakres uzgodnień:

 • obiekty budownictwa mieszkaniowego, w tym zamieszkania zbiorowego
 • sklepy i galerie
 • zakłady usługowe nieprodukcyjne
 • obiekty weterynaryjne
 • restauracje i obiekty żywieniowe
 • zakłady fryzjerskie i kosmetyczne
 • siłownie
 • zakłady odnowy biologicznej
 • magazyny i hurtownie
 • składy budowlane
 • obiekty użyteczności publicznej m.in.: biura, urzędy, żłobki, przedszkola, punkty przedszkolne i kluby dziecięce, szkoły, domy pomocy społecznej, obiekty kultu religijnego
 • pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w tym pomieszczenia badań lekarskich i pielęgniarskich, jeżeli ich funkcja jest związana z funkcją podstawową obiektu użyteczności publicznej, z wyłączeniem przychodni lekarskich
 • obiekty administracyjne, socjalne, kultury i sztuki, nauki, oświaty, szkolnictwa, sportu i wypoczynku
 • domy dziecka
 • hotele