mgr inż. arch. Emilia Kuhn-Zakurzewska

Absolwentka Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury

Uprawnienia Budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr KPOKK IARP 12/2015
Członek Izby Architektów KP-0300

Sekretarz Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów

Uprawnienia rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych nr upr. 4-BPiO/2018
upoważniające do uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie budownictwa przemysłowego i budownictwa ogólnego bez obiektów ochrony zdrowia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Absolwentka Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w specjalności Inżynieria Pożarowa Budynków

Absolwentka Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy w specjalności Inspektor Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

Auditor Wewnętrzny Systemu HACCP - podstawy higieny i bezpieczeństwa żywności

Inspektor BHP

Uprawnienia