Akty prawne stanowiące podstawę działalności
rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych:

  • Art. 34 ustawy a dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2011 nr 212 poz. 1263)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1792)
  • Zarządzenie Nr 1/2002 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do spraw kwalifikacji kandydata na rzeczoznawcę do spraw sanitarnohigienicznych
  • Zarządzenie Nr 20/2006 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające zarządzenie Nr 1/2002