Zachęcam do współpracy inwestorów, architektów i projektantów branżowych w zakresie uzgodnień, konsultowania i opiniowania dokumentacji projektowej w fazie koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych.

Uzgadniam dokumentacje projektowe pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych w imieniu Państwowego Inspektora Sanitarnego. Uzgodnienie obejmuje projekty architektoniczno-budowlane, w tym plany zagospodarowania terenu, projekty technologiczne oraz projekty instalacji sanitarnych.

Posiadam uprawnienia rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych nr upr. 4-BPiO/2018 upoważniające do uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie budownictwa przemysłowego i budownictwa ogólnego bez obiektów ochrony zdrowia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr KPOKK IARP 12/2015 Członek Izby Architektów KP-0300.